Battery For PANASONIC DMC-FZ10, DMC-FZ10EB, DMC-FZ10EG-K,

 • $15.66
 • Save $9.26


 • Capacity: 680mAh;
 • Type: Li-ion;
 • Volts: 7.4V;
 • Size : 44.16 x 35.60 x 12.23mm;

  - Compatible Model:
 • PANASONIC DMC-FZ10, DMC-FZ10EB, DMC-FZ10EG-K, DMC-FZ10EG-S, DMC-FZ10GN, DMC-FZ15, DMC-FZ15K, DMC-FZ15P, DMC-FZ1A, DMC-FZ1A-K, DMC-FZ1A-S, DMC-FZ1B, DMC-FZ1PP, DMC-FZ2, DMC-FZ20, DMC-FZ20BB, DMC-FZ20E, DMC-FZ20EG-K, DMC-FZ20EG-S, DMC-FZ20K, DMC-FZ20PP, DMC-FZ20S, DMC-FZ2A-S, DMC-FZ2E, DMC-FZ2PP, DMC-FZ3, DMC-FZ3B, DMC-FZ3EG-S, DMC-FZ3GN, DMC-FZ3PP, DMC-FZ4, DMC-FZ4EG-S, DMC-FZ4PP, DMC-FZ4S, DMC-FZ5, DMC-FZ5EB, DMC-FZ5EG, DMC-FZ5EG-K, DMC-FZ5EG-S, DMC-FZ5GK, DMC-FZ5GN, DMC-FZ5K, DMC-FZ5PP, DMC-FZ5S, Lumix DMC-FZ1,

  - Replace Battery Number:
 • PANASONIC CGA-S002, CGA-S002A, CGA-S002A/1B, CGA-S002E, CGA-S002E/1B, CGR-S002, CGR-S002E, DMW-BM7,