battery-for-vivo-v2011a-x50-pro-plus-x50-pro+-b-n7

Battery For VIVO V2011A, X50 Pro Plus, X50 Pro+, B-N7,

 • $27.07
 • Save $6.77


B-N7 Battery Compatible with VIVO V2011A, X50 Pro Plus, X50 Pro+,

Compatible Model:
 • VIVO V2011A, X50 Pro Plus, X50 Pro+,

  Replace For Battery Part Number:
 • VIVO B-N7,

  Battery Specification:
 • Battery Type: Li-Polymer;
 • Volts: 3.87V, | Capacity: 4250mAh / 16.45Wh;
 • Dimension: 73.70 x 62.00 x 5.20mm;